Datganiad Hygyrchedd ar gyfer GOV.UK Verify

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS). Rydym eisiau gymaint o bobl a phosib i fod yn gallu defnyddio’r wefan hon. Fel enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech fod yn gallu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo i fewn hyd at 300% heb fod yr ysgrifen yn cwympo oddi ar y sgrin
 • llywio rhan fwyaf o’r wefan â’r bysellfwrdd yn unig
 • llywio rhan fwyaf o’r wefan â meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando i ran fwyaf o’r wefan trwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml a phosib i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llawn â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y Wê fersiwn 2.1 safon AA.

Beth i’w wneud os nad ydych yn gallu cael mynediad i rannau o’r wefan hon

Os oes angen y wybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd-ei-ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â idasupport@digital.cabinet-office.gov.uk gyda manylion eich cais.

Byddwn yn anelu at ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym yn edrych yn barhaol am ffyrdd o hyd yn edrych i wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych yn darganfod problemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, neu’n meddwl nad ydym yn cwrdd â’n gofynion hygyrchedd, cysylltwch â idasupport@digital.cabinet-office.gov.uk.

Gweithdrefn Gorfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi’r Rheoliadau Cyrff Sector Cyhoeddus 2018 (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif.2) (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cŵyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth technegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae GDS wedi ymrywmo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Cyrff Sector Cyhoeddus 2018 (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif.2).

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llawn â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y Wê fersiwn 2.1 safon AA.

Sut y gwnaethom brofi’r wefan hon

Fe wnaethom brofi’r wefan hon ddiwethaf am broblemau hygyrchedd ym mis Ionawr 2021.

Fe wnaethom ddefnyddio profion llaw ac awtomataidd i chwilio am broblemau fel:

 • diffyg hygyrchedd bysellfwrdd
 • testun dolen nad yw’n ddisgrifiadol
 • diffyg cyferbyniad lliw ar gyfer testun, graffegau a rheolyddion pwysig
 • delweddau heb destun alt ystyrlon
 • diffyg is-deitlau ar fideos
 • problemau wrth ddefnyddio technolegau cynorthwyol fel darllenydd sgrin a chwyddwydrau sgrin

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i gynnal cydymffurfiaeth llawn â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y Wê fersiwn 2.1 safon AA.

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 20 Medi 2019. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 30 Mawrth 2021.