Anfonnwch eich adborth i GOV.UK Verify

Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn cwestiwn, hysbysu problem neu awgrymu gwelliant y gall GOV.UK Verify ei wneud.

Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol neu ariannol fel eich rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.