Cael help i ddefnyddio GOV.UK Verify

Cael help i fewngofnodi gyda GOV.UK Verify

Mae cwmnïau sy'n gwirio hunaniaeth ar gyfer GOV.UK Verify yn darparu cymorth 7 diwrnod yr wythnos (ac eithrio gwyliau banc).

Rhoi adborth ar GOV.UK Verify

Gofyn cwestiwn, rhoi gwybod am broblem neu awgrymu gwelliant y gall GOV.UK Verify ei wneud. Nod y tîm cymorth yw ymateb i gwestiynau mewn 5 diwrnod gwaith.